גם אני דורש תכנית אב למשק האנרגיה בישראל שבמרכזה אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית ולא תחנות כוח מזהמות. 

'שטייניץ, תמשיך עם' 'השמש- שחרר מהגז! 

קידוחים

תחנות קבלה

גז

פחם

נפט

שמש

רוח

קיימות

רשיון מותנה

בתכנון

באר שבע

חיפה

תל אביב

ירושלים

גדולה: 701–2600 מ"ו

בינונית: 101–700 מ"ו

קטנה: 20–100 מ"ו

|

|

רוצים לדעת על התחנה

הקרובה לביתכם?

לחצו על האייקונים במפה

תחנות

קבלה

קטנות

בינוניות

גדולות

קידוחים

משתחררים מאנרגיות מזהמות!

״Breakfree" היא קריאה של אזרחים מרחבי העולם להשתחרר מאנרגיות פוסיליות (מאובנות): פחם, נפט וגז. גם ברחבי ישראל מאות אזרחים מדן ועד אילת מתנגדים בימים אלו להקמתן של תחנות כוח חדשות ממונעות בגז ומתקני אנרגיה מזהמים, ודורשים מעבר לאנרגיה מהשמש - מתחדשת, נקייה ובטוחה.

1/12

מפת האנרגיה של ישראל: תמונת מצב עדכנית

 

Designed by Grotesca