גם אני דורש תכנית אב למשק האנרגיה בישראל שבמרכזה אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית ולא תחנות כוח מזהמות. 

'שטייניץ, תמשיך עם' 'השמש- שחרר מהגז! 

הצטרף לעצומה

קידוחים

תחנות קבלה

גז

פחם

נפט

שמש

רוח

קיימות

רשיון מותנה

בתכנון

באר שבע

חיפה

תל אביב

ירושלים

גדולה: 701–2600 מ"ו

בינונית: 101–700 מ"ו

קטנה: 20–100 מ"ו

|

|

רוצים לדעת על התחנה

הקרובה לביתכם?

לחצו על האייקונים במפה

תחנות

קבלה

קטנות

בינוניות

גדולות

קידוחים

תחנות

קידוחים

קבלה

קטנות

בינוניות

גדולות

משתחררים מאנרגיות מזהמות!

״Breakfree" היא קריאה של אזרחים מרחבי העולם להשתחרר מאנרגיות פוסיליות (מאובנות): פחם, נפט וגז. גם ברחבי ישראל מאות אזרחים מדן ועד אילת מתנגדים בימים אלו להקמתן של תחנות כוח חדשות ממונעות בגז ומתקני אנרגיה מזהמים, ודורשים מעבר לאנרגיה מהשמש - מתחדשת, נקייה ובטוחה.

1/12

מפת האנרגיה של ישראל: תמונת מצב עדכנית