קידוחים

תחנות קבלה

גז

פחם

נפט

שמש

רוח

קיימות

רשיון מותנה

בתכנון

באר שבע

חיפה

תל אביב

ירושלים

גדולה: 701–2600 מ"ו

בינונית: 101–700 מ"ו

קטנה: 20–100 מ"ו

|

|

תחנות

קבלה

קטנות

בינוניות

גדולות

קידוחים

 שטייניץ, תמשיך עם השמש'

'ושחרר מהגז! 

גם אני דורש תכנית אב למשק האנרגיה בישראל שבמרכזה אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית ולא תחנות כוח מזהמות. 

1/12

מפת האנרגיה של ישראל: תמונת מצב עדכנית

 

Designed by Grotesca